Ile lat pracy w warunkach szkodliwych do emerytury?

0
2340
ile lat pracy w warunkach szkodliwych do emerytury?

W trosce o swoją przyszłość liczymy na w miarę dobrą emeryturę. Żeby w ogóle dostać emeryturę trzeba spełnić określone warunki. Ile trzeba lat pracy żeby otrzymać emeryturę? Kobieta która chce dostać najniższą emeryturę musi udowodnić, że ma przynajmniej 20 lat przepracowane, w przypadku mężczyzn ten czas to 25 lat. Przejście na emeryturę u kobiet to wiek 60 lat, mężczyźni mają nieco więcej- 65 lat.

A ile lat pracy w warunkach szkodliwych do emerytury?

A ile lat pracy w warunkach szkodliwych do emerytury?Osoby pracujące w szczególnych warunkach mają prawo do wcześniejszej emerytury, praca ta nie musi być nieprzerwana, zlicza się prace z całego życia. Ale trzeba zwrócić uwagę na to,że nie wlicza się czas z: niezdolności do pracy, urlopu szkoleniowego, urlopu zabranego przez problemy ze zdrowiem, urlop w celu dalszego kształcenia się i usprawiedliwionej nieobecności. Kobieta musi mieć 55 lat i 20 lat przepracowanych w tym 15 lat w warunkach szkodliwych, mężczyzna musi mieć co najmniej 60 lat i 25 przepracowanych w tym również 15 w szkodliwych warunkach. Pracownik nie będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury jeśli wykonywał prace sporadycznie, w trakcie zajmował się jeszcze inna pracą i jeśli pracował w połowie wymiaru czasu pracy. Jeśli po tych spełnionych warunkach i obliczeniu należności nie przekroczy ona 1000 zł- czyli minimum dla pewnych osób, ZUS podwyższy ją do najniższej należnej nam stawki.

Co wlicza się do stażu?

Okresy składkowe w czasie gdy od naszej pensji były odliczane składki emerytalno-rentowe, oraz nieskładkowe np. świadczenia rehabilitacyjne i zasiłki chorobowe. Są pewne zasady na podstawie których minimalna emerytura może być podwyższona. Niektóre osoby mogą dostać poniżej 1000 zł, dotyczy to pracy na umowę o dzieło albo były po prostu bardzo sporadycznie zatrudnione, osoby z dużymi przerwami w pracy oraz z długim czasem przerwy z powodu choroby- wtedy nie odprowadza się składek. Prawo co do czasu do dostania emerytury może się jeszcze zmieniać tak samo jak jej wysokość uwarunkowana wieloma czynnikami.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here