Technik BHP – jak nim zostać?

0
641
Technik BHP

Myślisz o pracy w charakterze inspektora BHP? Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się jak nim zostać. Jakie wykształcenie należy zdobyć, by móc podjąć pracę w tym zawodzie?

Przepisy określają szereg wymogów, jakie trzeba spełnić, by pracować w branży BHP, a także wykształcenie, jakie trzeba posiadać. Aby móc wykonywać zawód technika BHP, trzeba zdać egzamin państwowy – jest on oficjalnym sprawdzeniem wiedzy i umiejętności. Osoba, która zda egzamin i ma tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie ma doświadczenia zawodowego, może pracować jako inspektor BHP. Po uzyskaniu co najmniej 3-letniego stażu pracy w zawodzie może awansować na starszego inspektora. Aby pracować na wyższych stanowiskach, należy ukończyć studia kierunkowe.

Szkolenia BHP i kursy

Aby pracować jako inspektor BHP, wystarczy ukończyć kurs, który trwa 1,5 roku. Jest to kierunek bezpłatny pod warunkiem zachowania 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji, słuchacz ponosi opłatę w wysokości 49 zł. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Szkolenie BHP – przykładowy program nauczania

Uczestnicy zapoznają się z podstawami techniki i zdobywają wiedzę na temat obiektów i urządzeń technicznych oraz maszyn, zwłaszcza przy szczególnie niebezpiecznych pracach. Uczą się podstaw przedsiębiorczości oraz podstaw prawa pracy. Zgłębiają zagadnienia z obszaru ergonomii w procesie pracy oraz zagrożeń w środowisku zawodowym. Na podstawie badań i pomiarów czynników występujących w procesach pracy poznają skutki odziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka. Uczą się także języka obcego branżowego. Dzięki nauce przedmiotów praktycznych absolwent kierunku potrafi oceniać czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy. Umie także ustalać przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Wie jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zna zasady ochrony środowiska.

Kurs przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba, która ukończy kurs uzyskuje kwalifikację zawodową „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” (BPO.01) oraz certyfikaty: „Klasyfikacja i identyfikacja źródeł zagrożeń w środowisku pracy” oraz „Dobór środków ochrony indywidualnej”. Otrzymuje także zaświadczenie zgodne ze wzorem MEiN oraz certyfikat szkoły.

Technik BHP – zarobki

Wysokość wynagrodzenia technika BHP zależy od trzech czynników – zajmowanego stanowiska, wykształcenia oraz doświadczenia w zawodzie. Staż pracy jest tu kluczowy. Równie ważne są wielkość i lokalizacja firmy, w której pracuje. Ile zarabia technik BHP? Jego zarobki oscylują wokół średniego wynagrodzenia. Oczywiście im większe doświadczenie i kwalifikacje, tym wyższa pensja.

Inspektor BHP zarabia ok. 4200 zł brutto – jest to oczywiście średnie wynagrodzenie. Większość inspektorów pracuje w oparciu o umowę o pracę, natomiast wielu pracuje również na własny rachunek, prowadząc własną działalność. Technik BHP może zawsze rozwinąć swoją ścieżkę kariery, kończąc studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu może awansować na wyższe stanowiska – specjalistę ds. BHP oraz głównego specjalistę ds. BHP.

Technik BHP – perspektywy pracy

Gdzie może pracować technik BHP? Może podjąć pracę w: dużych korporacjach, firmach budowlanych, szkoleniowych, firmach zajmujących się doradztwem w zakresie BHP, również mniejszych przedsiębiorstwach, a także w konsultingu. Może także otworzyć własną działalność i doradzać w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zajmujące się BHP na pewno nie mogą narzekać na brak pracy, bowiem inspektor BHP jest potrzebny w każdej firmie.

Więcej na temat kursów i szkoleń BHP można przeczytać na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy–technik-bhp-.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here