wtorek, grudzień 5, 2023

BIZNES

Więcej
  W jaki sposób wędzenie utrwala produkt?

  W jaki sposób wędzenie utrwala produkt?

  Wędzenie jest jedną z najstarszych metod konserwacji żywności. Proces ten polega na poddaniu produktu działaniu dymu, który nadaje mu charakterystyczny smak i zapach. Wędzenie...
  Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i zatrudniamy pracowników, jednym z naszych obowiązków jest przestrzeganie prawa pracy. Nad tym, aby tak było - czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadza kontrolę. Może się ona odbywać w siedzibie podmiotu albo w miejscu gdzie przechowywane są jego dokumenty finansowe i kadrowe. Inspektorzy, którzy pracują w dwuosobowych zespołach nie mają obowiązku uprzedzać o kontroli, a swoje czynności mogą przeprowadzać o każdej godzinie. 1. Co może kontrolować inspekcja pracy? Kontrole mają na celu ustalenie, czy w firmie przestrzegane jest prawo pracy, a zatem najczęściej dotyczą zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolowane są więc dokumenty dotyczące badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu BHP, a także pomieszczenia, w których wykonywana jest praca. Ponadto kontrola często dotyczy samego tematu stosunku pracy, czyli sposobu prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz legalności zatrudnienia. Jeśli chodzi o wynagrodzenia za pracę - inspektorzy kontrolują terminowość wypłat, sposób naliczania pensji i potrąceń, a także zasady wypłacania premii i nagród. Kontroli podlega tez czas pracy, a przede wszystkim ilość pracy w godzinach nadliczbowych. Możemy spodziewać się sprawdzenia sposobu ustalania i udzielania urlopów. Kontrole często dotyczą prawidłowości zatrudniania młodocianych, osób niepełnosprawnych oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. 2. Jakie uprawnienia ma inspekcja pracy? Inspektorzy mając swobodny wstęp na teren oraz do wszystkich pomieszczeń podmiotu mogą przeprowadzać oględziny obiektów, stanowisk pracy, maszyn, urządzeń, a także przyglądać się jak przebiegają procesy technologiczne. Ponadto mają prawo żądać od wszystkich zatrudnionych obecnie i poprzednio ustnych oraz pisemnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Inspekcja pracy może kontrolować dokumenty dotycząc budowy, przebudowy, modernizacji i uruchomienia zakładu, planów i rysunków technicznych, badań i pomiarów dotyczących produkcji. Kolejnymi dokumentami, które musimy przedstawić na żądanie inspektorów są akta osobowe i wszystkie inne dokumenty związane z wykonywaniem pracy przez pracowników.

  Co może kontrolować inspekcja pracy

  Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i zatrudniamy pracowników, jednym z naszych obowiązków jest przestrzeganie prawa pracy. Nad tym, aby tak było - czuwa Państwowa Inspekcja...
  Artykuły papiernicze i biurowe

  Artykuły papiernicze i biurowe na Nowy Rok – zwiększ efektywność i...

  Niebawem wielu z nas zajmie się ustalaniem noworocznych postanowień. Początek roku to dobry moment na zmiany i wprowadzenie nowych nawyków. Nadchodzący rok, jak każdy...

  FINANSE

  Więcej

   Jak zaksięgować karty MultiSport?

   W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z kart MultiSport, które umożliwiają dostęp do szerokiej gamy usług sportowych i rekreacyjnych. Jednak...
   Czy wynagrodzenie pracownika wlicza się w koszty?

   Czy wynagrodzenie pracownika wlicza się w koszty?

   Wynagrodzenie pracownika jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy wynagrodzenie pracownika wlicza się w koszty. Odpowiedź na to...
   Co składa się na łączny koszt wynagrodzenia pracownika?

   Co składa się na łączny koszt wynagrodzenia pracownika?

   Wynagrodzenie pracownika to nie tylko kwota, którą otrzymuje na swoje konto bankowe. Składa się na nie wiele różnych elementów, które mogą znacznie wpłynąć na...

   EDUKACJA, ROZWÓJ I KARIERA

   Kategorie