Wypadek w pracy. Co dalej?

0
717
Wypadek w pracy. Co dalej?

Każdy pracodawca, zatrudniając w swoje firmie pracowników, powinien zapewnić im bezpieczne miejsce pracy i dogodne warunki do wykonywania przeznaczonych im zadań. Jednak zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i wygodnych zastosowań nie zawsze daje gwarancję bezpieczeństwa. Czasem zdarzają się w miejscu pracy wypadki. Jedne spowodowane nieuwagą i brakiem koncentracji pracownika, inne wynikające z zewnętrznych warunków lub zużycia czy wyeksploatowania i awarii sprzętu, na którym pracuje personel. Jeśli zdarzy się wypadek w pracy co dalej powinien zrobić poszkodowany oraz pracodawca?

Wypadek w pracy. Co dalej?

Wypadek w pracy. Co dalej?Głównym zadaniem właściciela i osób innych jest zabezpieczenie miejsca wydarzenia. Ważnym jest, aby nie dopuszczać do tego miejsca osób nieuprawnionych, nie uruchamiać zatrzymanych w danym momencie maszyn i urządzeń mających wpływ na wypadek, a także nie przesuwać żadnych przedmiotów i pozostawić miejsce zdarzenia takim, jakie było podczas zajścia. W zależności od stanu poszkodowanego należy wezwać odpowiednie służby. Pracodawca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym oraz zapewnić im bezpieczeństwo. W przyszłości zabezpieczyć i usprawnić system pracy tak, aby nie doszło po raz kolejny do podobnego wydarzenia. Jeśli wypadek jest poważny, a poszkodowany doznał ciężkiego urazu należy zawiadomić inspektora pracy, który oceni okoliczności i spróbuje dotrzeć do rzeczywistej przyczyny wypadku. W przypadku, gdy pracodawca ma do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, należy niezwłocznie zawiadomić inspektorat pracy, a także prokuratora.

Do wypadku w pracy może dojść zarówno przy pracy siedzącej, przy biurku z komputerem, podczas pracy fizycznej np. przy wspinaniu się po drabinie, a także podczas podróży do lub z pracy.

Po nagłym zajściu, jakim jest wypadek, należy wypisać protokół powypadkowy, który musi być stworzony nie później niż do 14 dnia po zajściu. Do protokołu należy dołączyć wszystkie dokumenty mające związek ze zdarzeniem.

Pracownik, który uległ wypadkowi, a jego stan zdrowia pogorszył się lub spowodował niezdolność do wykonywania pracy, może ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, które zapewnią mu środki do życia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here