Państwowa inspekcja pracy jak złożyć donos

0
917

Bez względu na to jaka jest forma Twojego zatrudnienia masz prawo, a nawet obowiązek zgłaszać wszystkie nieprawidłowości jeśli są takie względem Ciebie z ramienia Twojego pracodawcy stosowane.Państwowa inspekcja pracy jak złożyć donos?

Jakie nieprawidłowości można zgłaszać?

Państwowa inspekcja pracy jak złożyć donosCo rozumieć można przez określenie „nieprawidłowości”? Ich wachlarz może być bardzo bardzo szeroki – i jest bardzo dobra wiadomość dla pracownika, ponieważ jest on w ten sposób chroniony przed nieuczciwymi pracodawcami. Okazuje się jednak, że pracownicy obawiają się robić takie zgłoszenia ze względu na strach przed utratą pracy. Niesłusznie. Wszelkie nieprawidłowości powinny być natychmiast zgłaszane, by pracodawca nie czuł się bezkarny i kontynuował swojego bezprawnego procederu. Przede wszystkim zgłaszać należy wszelkie naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, do przestrzegania których pracodawca jest zobligowany ustawowo. Także nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia, czy tez innych świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy, a nie są realizowane, wypłacane przez pracodawcę – podlegają kontroli.

Państwowa inspekcja pracy jak złożyć donos?

Państwowa inspekcja pracy jak złożyć donos pokazuje na swoich stronach internetowych. Jeśli naruszona została zasada legalności zatrudnienia, w więc pracujesz na czarno, to jest to wystarczający powód, by złożyć zawiadomienie do PIP. Praca bez umowy wiąże się bowiem z nieodprowadzeniem składek na Fundusz społeczny, więc jak najbardziej podlega to karze. Przypadków, które należy zgłaszać inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy jest dużo więcej. Podejmując zatrudnienie w nowym miejscu pracy należy być szczególnie wyczulonym na praktyki, jakie w danym miejscu są stosowane. Zawczasu należy przeciwdziałać wszelkim działaniom, które mogą mieć znamiona łamania praw pracowniczych w jakiejkolwiek postaci. Pracowniku, pamiętaj, że przede wszystkim musisz mieć na uwadze swoje zdrowie, swój dobrostan. Nie należy obawiać się utraty pracy. Zgłoszenia można składać w sposób zapewniający anonimowość. Nie należy czuć się w tej sytuacji jak donosiciel, ponieważ działa się w dobrej wierze. Statystyki mówią, że świadomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy sukcesywnie wzrasta, wzrasta także liczba zgłaszanych przypadku nieprawidłowości zgłaszanych przez pracowników firm, przedsiębiorstw. Nie wszystkie są zasadne, wszystkie jednak są skrupulatnie sprawdzane przez państwowych urzędników. Zgłoszona skarga jest rozpatrywana średnio przez 30 dni od momentu wpłynięcia. Jeśli jest zasadna, wyciągane są wobec pracodawcy konsekwencję.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here