Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Co dalej?

0
980
Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Co dalej?

Wskutek wypadku przy pracy lub innego podobnego zdarzenia nasza zdolność do pracy może zostać w znacznym stopniu ograniczona. Niestety, ryzyko chorób zawodowych również jest bardzo wysokie. W takiej sytuacji niezbędne jest skontaktowanie się z właściwą miejscowo placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie otrzymanego wniosku organ ten wzywa nas do osobistego stawiennictwa u lekarza orzecznika. To właśnie ten podmiot będzie w pełni odpowiedzialny za to, aby orzec o naszej dalszej zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych.

Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Co dalej?

Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Co dalej?Osoby, które otrzymają orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy co dalej, powinny wiedzieć, że z tego tytułu będą dysponowały licznymi uprawnieniami. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że taki dokument jest podstawą do kierowania względem pracodawcy odpowiednich żądań. I tak osoby z urazami kręgosłupa mogą wnioskować o obniżoną normę czasu pracy przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Lekarz orzecznik może również wskazać, że w przypadku danej osoby niemożliwe jest zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych bądź w porze nocnej. Ponadto częściowa niezdolność do pracy może także obligować pracodawcę do dostosowania stanowiska pracy do potrzeb danej osoby. W każdej sytuacji orzeczenie daje pracownikowi liczne możliwości, z których ma on prawo korzystać.

Dla wielu pracowników kwestia ta może okazać się na tyle problematyczna, że nie będą mogli skutecznie wykonywać dotychczasowych obowiązków zawodowych. Należy wskazać, że w takich zawodach jak pielęgniarka czy lekarz niezbędna jest ciągła gotowość do świadczenia pracy. Dlatego prawodawca zdecydował się na wprowadzenie wyjątku od ogólnie przyjętych zasad. W sytuacji, gdy dany pracownik będzie chciał zrezygnować z części uprawnień przyznanych przez lekarza orzecznika, może on to skutecznie uczynić, składając na piśmie dodatkowe oświadczenie. Co ważne, taki dokument może być w każdym czasie odwołany. Ponadto istotne jest, iż niemożliwe jest zrezygnowanie z takich uprawnień jak prawo do urlopu rehabilitacyjnego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here