Jak udokumentować staż pracy

0
2969
jak udokumentować staż pracy

Na staż pracy składa się łączna długość okresów zatrudnienia pracownika oraz inne okresy, takie jak m.in. okres odbywania służby wojskowej, czas nauki i czas pracy u pracodawcy zagranicznego poza granicami kraju. Staż pracy ma istotne znaczenie przy ustalaniu długości urlopu przysługującego zatrudnionemu – staż dłuższy niż 10 lat uprawnia do 26 dni urlopu, natomiast okres krótszy – do 20 dni urlopu. Jak udokumentować staż pracy?

Jak udokumentować staż pracy?

jak udokumentować staż pracyW momencie zatrudnienia pracownik ma obowiązek dostarczyć pracodawcy dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia. Jak udokumentować staż pracy? Kodeks pracy nie ustala jasno, jakie są to dokumenty. Nie znajdziemy także tego rodzaju wytycznych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tak więc można przedłożyć w tym celu wszelkiego rodzaju wiarygodne dokumenty. Najczęściej jest to świadectwo pracy, ale wiarygodny będzie także stempel w dowodzie osobistym lub książeczce ubezpieczeniowej, na którym widnieje data przyjęcia i zwolnienia z pracy lub druk ZUS Rp-7. Co ciekawe, taki dokument mogą stanowić także zeznania świadków.
Jak udokumentować staż pracy za granicą? Honorowane są w tym przypadku zagraniczne świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia wystawione przez pracodawcę, paski płac, dokumenty zgłoszenia oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu, przelewy wynagrodzenia na konto bankowe, jak również korespondencja e-mailowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Do poświadczenia okresu poświęconego na naukę należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły dającej najwyższy poziom wykształcenia osiągnięty przez daną osobę.

Staż pracy – jakie dokumenty?

Jak udokumentować staż pracy na roli? W tym przypadku można przedstawić m.in. zaświadczenie z gminy, pismo podpisane przez właściwego urzędnika albo dokument przekazujący dziecku gospodarstwo przez rodziców. Aby do stażu pracy zaliczyć okres odbywania stażu, na podstawie skierowania z Urzędu Pracy, niewystarczające może być jedynie zaświadczenie o odbyciu stażu. Należy przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o okresach składkowych, które powinno zostać wydane przez urząd po wyrejestrowaniu z PUP. Zaświadczenie musi bowiem zawierać dokładną informację o okresach pobierania zasiłku lub stypendium, a na zaświadczeniu o odbyciu stażu takie informacje nie widnieją. Warto pamiętać, że to pracodawca decyduje, czy dany dokument jest odpowiedni do zaliczenia stażu. Powinien on uwzględnić wszelkie wiarygodne dokumenty, jednak ma prawo do ich zakwestionowania.

Dlaczego staż pracy jest tak ważny?

Dlaczego tak istotne dla nas jest udokumentowanie każdego okresu świadczenia przez nas pracy? Przede wszystkim staż pracy ma znaczenie w razie kiedy zbliżamy się już do wieku emerytalnego. Nie tylko bowiem osiągnięcie tego wieku ma znaczenie dla uzyskanie przez nas prawa do pobierania świadczeń emerytalnych. Równie duże znaczenie ma staż pracy. Osiągnięcie określonej liczby lat, kiedy pracowaliśmy i odprowadzaliśmy składki na świadczenia społeczne, pozwala nam na przejście na wcześniejszą emeryturę. Staż pracy ma jednak jeszcze jedno znaczenie, ważne dla nas kiedy jeszcze pracujemy. Wielu pracodawców, zwłaszcza większe firmy, stosuje coś takiego jak dodatek stażowy. Taki dodatek, w przypadku kiedy mamy duży staż w danej firmie, może znacznie podnieść wysokość miesięcznej pensji.

Wysokość świadczeń emerytalnych

jak udokumentować staż pracyJakie jednak czeka nas życie na emeryturze? Niestety jak na razie o poziomie życia emerytów takim jak choćby na zachodzie na razie możemy jedynie pomarzyć. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że u nas odwrócono bardzo przecież potrzebną reformę emerytalną, polegającą na podniesieniu poziomu wieku emerytalnego. Właśnie na zachodzie wprowadza się ustawy podnoszące ten wiek w obawie przed załamaniem się systemu emerytalnego wobec procesu starzenia się społeczeństwa. Również w Polsce dostrzeżono w porę ten problem i poprzedni rząd zdołał przeforsować niepopularną, ale jednak bardzo potrzebną ustawę. Po zmianie rządu ustawa została cofnięta i teraz przyszłym polskim emerytom grożą świadczenia emerytalne na głodowym poziomie. Ja temu zaradzić? Jak uchronić się przed głodowymi emeryturami?

Oszczędzanie na emeryturę?

Oczywiście wiadomo, że w tym roku ma zostać wprowadzona ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dzięki temu nasze przyszłe emerytury mają zostać znacznie zasilone. Złożą się na to pracodawcy, Państwa i my sami. Co miesiąc bezie pobierana z naszej pensji dodatkowa składka. Zebrane pieniądze mają być inwestowane na giełdzie przez specjalne fundusze. Jednak wydaje się, że w przypadku emerytury najlepiej liczyć na siebie i już dziś zacząć oszczędzać na przyszłość. Wówczas będzie niezależni od kondycji systemu emerytalnego. To da nam szansę na naprawdę godziwą jesień życia. W przeciwnym wypadku na starość czeka nas dorabianie do bardzo niskich emerytur.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here