Co się zalicza do stażu pracy

0
807
Co się zalicza do stażu pracy

Staż pracy to ogólny czas, kiedy podejmowaliśmy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Staż ten jest bardzo istotny między innymi z punktu widzenia ilości przysługującego urlopu wypoczynkowego: osoby ze stażem pracy poniżej 10 lat mają jedynie 20 dni urlopu rocznie, natomiast ze stażem powyżej 10 lat – 26 dni. Sprawdź niżej, co się zalicza do stażu pracy. Staż pracy wpływa również na inne aspekty stosunku pracy – między innymi długość okresu wypowiedzenia. Okres zatrudnienia wylicza się ze wszystkich przebytych stosunków pracy i nie ma znaczenia, w jaki sposób doszło do zakończenia współpracy (a więc czy było to zwolnienie dyscyplinarne, czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) oraz jakie były przerwy między kolejnymi umowami o pracę.

Co się zalicza do stażu pracy?

Co się zalicza do stażu pracyJednak nie tylko faktyczne pozostawanie w stosunku pracy wynikającym z umowy o pracę zalicza się do stażu pracy. Oprócz niego, do stażu pracy zalicza się również:

  • okres, za który wyrokiem sądowym przyznano pracownikowi wynagrodzenie (warunkiem jest podjęcie przez pracownika zatrudnienia),
  • czas prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub praca w gospodarstwie rolnym współmałżonka),
  • okres służby wojskowej (czynnej oraz zawodowej),
  • urlop wychowawczy,
  • czas, kiedy osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych, a także czas otrzymywania stypendium za udział w szkoleniu (ze skierowania starosty) lub podczas odbywania stażu (również ze skierowania starosty), a także za okres uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
  • zatrudnienie za granicą u zagranicznego pracodawcy poparte umową o pracę lub jej odpowiednikiem,
  • okres odbywania studiów doktoranckich, jednak nie dłuższy niż 4 lata, a warunkiem wliczenia tego czasu jest uzyskanie stopnia doktora.

Jakie okresy nie są wliczane do stażu pracy?

Jednak są też pewne sytuacje, kiedy mimo pozornego zatrudnienia (to jest wykonywania jakichś czynności w zamian za korzyść finansową), okres ten nie wlicza się do stażu pracy. Jeśli chcesz wiedzieć, co nie wlicza się do stażu pracy, przeczytaj poniższe wyszczególnienie.

Do stażu pracy nie zalicza się okresu:

  • pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne (między innymi umowę zlecenia),
  • w którym osoba prowadzi własną działalność gospodarczą
  • bezpłatnego urlopu.

Wyżej wskazane okresy nie zwiększają stażu pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here