Outplacement niezbędny w każdej firmie

0
1479
Outplacement niezbędny w każdej firmie

Określenie outplacement oznacza po angielsku (za Oxford dictionary): zapewnienie pomocy zbędnym dla firmy pracownikom w znalezieniu nowego zatrudnienia. Najczęściej oznacza to po prostu finansowane przez pracodawcę usługi doradczo-wspierające wyspecjalizowanych firm, oferujących szeroko rozumiane doradztwo personalne. Większość firm z tej branży oferuje tego typu pomoc, szczególnie ważną dla tych, którzy wymagają zmiany orientacji zawodowej, a czasem bezpośredniej pomocy w znalezieniu nowej pracy.

Powody, dla których przedsiębiorstwa zmniejszają ilość zatrudnianego w nich personelu oraz zwalniają nawet bardzo wartościowych rynkowo pracowników to: przejęcia, bankructwa, delokalizacja (przeniesienie w inne miejsce) miejsc pracy, trudności w sprzedaży, restrukturyzacja, racjonalizacja zatrudnienia itp..

Klienci i grupy docelowe.

Doradztwo outplacementowe w firmie komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie, że firma jest zainteresowana „sprawiedliwymi” procesami separacji. Jeśli się to uda, ma to pozytywny wpływ na motywację pozostałych pracowników i na publiczny wizerunek firmy. Zwiększa to atrakcyjność w rywalizacji o pracę. Jednocześnie korzystanie z usług konsultanta pozwala uniknąć długotrwałych i kosztownych sporów prawnych. Jeśli zwalnianym pracowników szybko uda się z pomocą profesjonalnego konsultanta (https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja) nowe miejsce pracy, skraca to czas trwania umowy o pracę, co zmniejsza koszty.

Zwolniony pracownik otrzymuje wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy, co może skrócić poszukiwanie pracy. Pomoc obejmuje zakres od przygotowania dokumentów aplikacyjnych do wywiadów. W ten sposób pracownik zwiększa swoje szanse na sukces w aplikacjach. Ponadto można uniknąć sporów emocjonalnych i prawnych ze starym pracodawcą. Obecnie konsultacje outplacementowe nie ograniczają się tylko do menedżerów, ale obejmują także innych wykwalifikowanych pracowników. W niektórych pakietach socjalnych ta usługa jest uzgodniona i przewidziana dla wszystkich zainteresowanych pracowników. Doradztwo w zakresie outplacementu jest zwykle podzielone na pięć etapów:

  1. Wstępna analiza koncentruje się na sytuacji zawodowej i prywatnej pracownika i zawiera realistyczną ocenę jego perspektyw zawodowych.
  2. Kwalifikacja zawodowa i osobista oraz szczególny potencjał zwalnianego pracownika. Konsultanci outplacementowi tworzą profil kwalifikacji, określają potrzebę dalszej edukacji i zalecają niezależne, indywidualne środki kwalifikacyjne od dostawców usług edukacyjnych.
  3. Na tym etapie konsultanci ds. outplacementu współpracują z poszukującym pracy, aby opracować zindywidualizowaną strategię aplikowania o pracę, która określa cele zawodowe i sposób składania wniosku.
  4. Faza aplikacji obejmuje opracowanie dokumentów aplikacyjnych, proces aplikacyjny, przygotowanie wywiadów i ocenę ofert pracy. Tutaj konsultanci outplacementu pomóc osobom poszukującym pracy, atrakcyjne indywidualny CV (curriculum vitae) do pisania i formułowania pisemnego wniosku i przygotowanie skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy z nim poprzez szkolenie (w razie potrzeby za pośrednictwem wideo) wcześniej. Pokazują mu nowe sposoby poszukiwania pracy, takie jak krótka aplikacja grupy docelowej przez e-mail.
  5. W ostatniej fazie pracownik jest wspierany w uzgodnieniu nowej umowy o pracę.

Większość konsultantów oferuje zarówno indywidualne doradztwo, jak i outplacement grupowy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here