Kim jest osoba niepełnosprawna w świetle prawa?

0
40
Kim jest osoba niepełnosprawna w świetle prawa?
Kim jest osoba niepełnosprawna w świetle prawa?

# **Kim jest osoba niepełnosprawna w świetle prawa?**

## **Wprowadzenie**

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę przykłada się do praw osób niepełnosprawnych. W Polsce istnieje wiele przepisów i ustaw, które mają na celu ochronę i wsparcie dla tych osób. W tym artykule przyjrzymy się temu, kim jest osoba niepełnosprawna w świetle prawa, jakie prawa jej przysługują oraz jakie instytucje i organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

## **1. Definicja osoby niepełnosprawnej**

### **1.1 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**

Według polskiego prawa, osoba niepełnosprawna to osoba, która posiada trwałe lub długotrwałe upośledzenie w funkcjonowaniu psychofizycznym, które utrudnia jej pełne i równorzędne uczestnictwo w życiu społecznym. Definicję tę można znaleźć w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### **1.2 Kategorie niepełnosprawności**

Polskie prawo rozróżnia kilka kategorii niepełnosprawności, takich jak:
– Niepełnosprawność intelektualna
– Niepełnosprawność ruchowa
– Niepełnosprawność wzrokowa
– Niepełnosprawność słuchowa
– Niepełnosprawność psychiczna

## **2. Prawa osób niepełnosprawnych**

### **2.1 Ustawa o równych prawach i równym traktowaniu**

Osoby niepełnosprawne mają prawo do równego traktowania i równych szans. Ustawa o równych prawach i równym traktowaniu chroni osoby niepełnosprawne przed dyskryminacją w miejscu pracy, edukacji, dostępie do usług i wielu innych obszarach życia społecznego.

### **2.2 Prawo do rehabilitacji i wsparcia społecznego**

Osoby niepełnosprawne mają prawo do rehabilitacji zawodowej i społecznej, która ma na celu umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wsparcie społeczne obejmuje m.in. dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, terapii, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy w codziennych czynnościach.

### **2.3 Prawo do zatrudnienia**

Osoby niepełnosprawne mają prawo do równego dostępu do zatrudnienia i pracy. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Istnieją również programy i dotacje, które mają na celu wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

## **3. Instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych**

### **3.1 Państwowe instytucje**

W Polsce istnieje wiele państwowych instytucji, które zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych. Przykłady to:
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
– Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

### **3.2 Organizacje pozarządowe**

Obok instytucji państwowych, wiele organizacji pozarządowych działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Przykłady to:
– Polski Związek Niewidomych
– Polski Związek Głuchych
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Integracja”

## **Podsumowanie**

Osoba niepełnosprawna w świetle prawa to osoba, która posiada trwałe lub długotrwałe upośledzenie w funkcjonowaniu psychofizycznym. Polskie prawo chroni prawa osób niepełnosprawnych i zapewnia im równość szans i traktowanie. Istnieje wiele instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewniając im wsparcie i pomoc w codziennym życiu. Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa i zasługują na pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z definicją osoby niepełnosprawnej w świetle prawa i dowiedz się więcej na ten temat. Odwiedź stronę TwojaFanaberia.pl, gdzie znajdziesz ciekawe informacje na ten temat.

Link tagu HTML :

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o osobach niepełnosprawnych w świetle prawa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here