Praca licencjacka jak powinna wyglądać

0
491

Praca licencjacka jak powinna wyglądać. Praca licencjacka jest wprowadzeniem do naukowego myślenia i naukowych rygorów poznania, wprowadza też w język naukowy i terminologię specjalistyczną poznawanej dziedziny nauki. Ma wykazać, że student potrafi analizować literaturę przedmiotu, dobierać właściwą dla wybranego tematu, potrafi wybrać cytat i opracować do niego odnośniki, zrobić prawidłowe streszczenie, zna metodologię badań i potrafi badania przeprowadzić i opisać.

Praca licencjacka jak powinna wyglądać?

Praca licencjacka jak powinna wyglądaćPraca licencjacka ma swoje rygory kompozycyjne, które decydują o jej jakości. Zazwyczaj składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie wskazuje się na cel badań i znaczenie wyników (np. dla placówki, w której były prowadzone). Zakres badań nie uprawnia bowiem do ich szerszych uogólnień. Pierwszy rozdział jest przedstawieniem stanu badań na wybrany temat i tytuł powinien na to wskazywać oraz być adekwatny do tytułu pracy. W tym rozdziale trzeba wskazać najważniejsze nazwiska dla danej dyscypliny nauki i potrzebne w dalszych wywodach terminy naukowe oraz nakreślić tło naukowe tematu. W drugim rozdziale, metodologicznym opisujemy kolejno: rodzaj badań, przedmiot i cel badań oraz zadania badawcze, problemy badawcze i hipotezy. Czasem zmienne i ich wskaźniki, choć w pracy licencjackiej nie zawsze potrzebne.

Problemy badawcze i hipotezy trzeba starannie sformułować, żeby nie mijały się z tematem pracy a uszczegółowione pozwalały precyzyjniej go rozpoznać. Potem wybieramy metody i techniki badań oraz przygotowujemy narzędzia badawcze, często jest to wywiad lub ankieta, zwykle to i to. Wszystko zależy od problemów. Trzeba metodę tak dobrać a pytania tak ułożyć, aby dawały gwarancję zebrania jak największej ilości wartościowego materiału badawczego do analizy i rozwiązania problemów.

Rozdział trzeci – empiryczny

Kiedy to już wykonamy, piszemy rozdział trzeci, empiryczny, który ma strukturę odpowiadającą kolejności problemów badawczych, tytuły formułujemy jednak nie w formie pytań, a zdań oznajmujących i zaczynamy od rozwiązania problemów szczegółowych i weryfikacji hipotez, by na końcu rozwiązać problem główny i zweryfikować główną hipotezę.
Potem formułujemy wnioski i postulaty, dotyczące np. osób badanych i placówki oraz piszemy zakończenie. Pamiętamy o przypisach i bibliografii. Powodzenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here