Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy

0
359

Świadectwo pracy jest bardzo często wymagane wtedy kiedy chcemy zmienić pracę na inną. Pracodawca może mieć chęć zobaczenia co znajduje się na tym dokumencie. Ponieważ to właśnie tam zobaczyć może wszystkie okresy nieobecności, zwolnienia chorobowe lub urlopy na żądanie jakie Pracownik pobierał podczas trwania umowy. Co jeśli taki dokument, który otrzymaliśmy został zagubiony? I jak sporządzić duplikat świadectwa pracy?

Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy?

Jak sporządzić duplikat świadectwa pracyZgodnie z obowiązującym prawem duplikat świadectwa pracy powinien zostać wydany byłemu pracownikowi wtedy jeśli posiada on uzasadniony powód chęci jego otrzymania. Logicznym jest jednak, że jeśli wymaga tego nowe miejsce pracy lub dokument jest potrzebny do spełnienia wymogów emerytalno-rentowych to powód ten wydaje się być w pełni uzasadniony. O uzyskanie świadectwa pracy może się ubiegać nie tylko Pracownik ale także jego krewni. Na przykład małżonek albo inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę w przypadku kiedy Pracownik zmarł. Lub osoba upoważniona przez samego Pracownika, która nie musi być z nim spokrewniona. Duplikat świadectwa pracy powinien zostać przekazany niezwłocznie osobie uprawnionej lub Pracownikowi. Nie istnieją jednak konkretne terminy, w których musi to nastąpić.

Pracodawca w swoich teczkach dotyczących Pracowników nie przechowuje oryginałów dokumentu. Ponieważ ten zostaje wydany właśnie Pracownikowi po zakończeniu jego pracy. A więc duplikat można inaczej nazwać odpisem lub kopią tego dokumentu. Można więc przyjąć, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z przepisaniem danych z kopi, którą posiada Pracodawca do najnowszego druku świadectwa pracy.

Wymagania urzędów

Niektóre urzędy wymagają jednak dokładnej kopi dokumentu z adnotacją, która dokładnie brzmi : ,,Potwierdzam za zgodność z dokumentem posiadanym w aktach osobowych pracownika”. Ważne jest więc aby Pracownik określił do jakiego celu potrzebuje duplikatu świadectwa pracy. Ponieważ jeśli ma on być przekazany nowemu Pracodawcy to taka adnotacja nie musi być konieczna. Jeśli duplikat będzie polegał na przepisaniu danych do nowego formularza to nie powinniśmy dokonywać w nich żadnych zmian ani tym bardziej żadnych zapisów pomijać. Może zdarzyć się, że wszystkie rubryki nie będą zapełnione, ponieważ w starszych świadectwach pracy było zwyczajnie miej danych i nie jest to powód do niepokoju, nie należy niczego dopisywać. Lepiej pozostawić puste pola oraz skonsultować konieczność ich wypełnienia z urzędem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here