Co to praca magisterska

0
705
Co to praca magisterska

Na zakończenie studiów każdego stopnia, absolwent zobowiązany jest do napisania i obrony pracy, która jest podsumowaniem danego etapu kształcenia. Praca ta jest jednocześnie potwierdzeniem uzyskania wykształcenia na pewnym poziomie. A co to praca magisterska?

Co to praca magisterska?

Co to praca magisterskaJest ona pracą podsumowującą i kończącą studia wyższe drugiego stopnia. Praca taka jest prezentacją pewnego, zazwyczaj dość wąskiego zagadnienia, mieszczącego się w zakresie przedmiotu kończonych w ten sposób studiów. Temat pracy może być określony przez samego studenta na podstawie jego zainteresowań i kierunku w jaki chciałby swoją wiedzę poszerzać. W takim przypadku musi on być zatwierdzony przez promotora, czyli osobę nadzorującą pisanie pracy. Często jednak student wybiera temat swojej pracy magisterskiej z listy sugerowanych tematów przedstawianych przez promotora. Czasami wybrany w ten sposób temat może być, z inicjatywy studenta, nieco modyfikowany, aby pełniej odzwierciedlał faktyczny przedmiot jego opracowania. Najważniejszym sensem oraz bezwzględnym wymogiem takiej pracy jest jej samodzielne stworzenie przez podpisanego autora.

Co powinno znaleźć się w pracy magisterskiej?

Praca magisterska opiera się zasadniczo na literaturze danego przedmiotu, której znajomością wykazuje się student po pierwsze umiejętnie ją dobierając, a po drugie wykorzystując ją właściwie dla prezentacji wybranego tematu oraz obrony stawianych przez siebie tez. Nierzadko jednak wykorzystuje się w takiej pracy badania własne przeprowadzane przez studenta. Zależnie od profilu uczelni oraz tematyki opracowania badania takie mogą polegać na wywiadach środowiskowych, samodzielnie zbieranych danych statystycznych, własnych obserwacjach, np. przyrodniczych, itp.
Wydaje się, że praca oparta na własnych badaniach skonfrontowanych z literaturą przedmiotu może być ciekawsza i bardziej pracochłonna. Wszystko zależy jednak w dużym stopniu od profilu studiów oraz własnej koncepcji opracowania.

Ostatnim etapem pracy magisterskiej jest jej obrona. Obrona, czyli egzamin magisterski, polega najczęściej na odpowiedzi przed trzyosobową komisją na kilka pytań dotyczących napisanej przez studenta pracy. Czasami może ona polegać na zwięzłej prezentacji tematyki podjętej w opracowaniu. Pomyślna obrona pracy magisterskiej, uwieńczona zostaje nadaniem absolwentowi tytułu magistra.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here