Co może kontrolować inspekcja pracy

0
524
Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i zatrudniamy pracowników, jednym z naszych obowiązków jest przestrzeganie prawa pracy. Nad tym, aby tak było - czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadza kontrolę. Może się ona odbywać w siedzibie podmiotu albo w miejscu gdzie przechowywane są jego dokumenty finansowe i kadrowe. Inspektorzy, którzy pracują w dwuosobowych zespołach nie mają obowiązku uprzedzać o kontroli, a swoje czynności mogą przeprowadzać o każdej godzinie. 1. Co może kontrolować inspekcja pracy? Kontrole mają na celu ustalenie, czy w firmie przestrzegane jest prawo pracy, a zatem najczęściej dotyczą zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolowane są więc dokumenty dotyczące badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu BHP, a także pomieszczenia, w których wykonywana jest praca. Ponadto kontrola często dotyczy samego tematu stosunku pracy, czyli sposobu prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz legalności zatrudnienia. Jeśli chodzi o wynagrodzenia za pracę - inspektorzy kontrolują terminowość wypłat, sposób naliczania pensji i potrąceń, a także zasady wypłacania premii i nagród. Kontroli podlega tez czas pracy, a przede wszystkim ilość pracy w godzinach nadliczbowych. Możemy spodziewać się sprawdzenia sposobu ustalania i udzielania urlopów. Kontrole często dotyczą prawidłowości zatrudniania młodocianych, osób niepełnosprawnych oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. 2. Jakie uprawnienia ma inspekcja pracy? Inspektorzy mając swobodny wstęp na teren oraz do wszystkich pomieszczeń podmiotu mogą przeprowadzać oględziny obiektów, stanowisk pracy, maszyn, urządzeń, a także przyglądać się jak przebiegają procesy technologiczne. Ponadto mają prawo żądać od wszystkich zatrudnionych obecnie i poprzednio ustnych oraz pisemnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Inspekcja pracy może kontrolować dokumenty dotycząc budowy, przebudowy, modernizacji i uruchomienia zakładu, planów i rysunków technicznych, badań i pomiarów dotyczących produkcji. Kolejnymi dokumentami, które musimy przedstawić na żądanie inspektorów są akta osobowe i wszystkie inne dokumenty związane z wykonywaniem pracy przez pracowników.

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i zatrudniamy pracowników, jednym z naszych obowiązków jest przestrzeganie prawa pracy. Nad tym, aby tak było – czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadza kontrolę. Może się ona odbywać w siedzibie podmiotu albo w miejscu gdzie przechowywane są jego dokumenty finansowe i kadrowe. Inspektorzy, którzy pracują w dwuosobowych zespołach nie mają obowiązku uprzedzać o kontroli, a swoje czynności mogą przeprowadzać o każdej godzinie.

Co może kontrolować inspekcja pracy?

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i zatrudniamy pracowników, jednym z naszych obowiązków jest przestrzeganie prawa pracy. Nad tym, aby tak było - czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadza kontrolę. Może się ona odbywać w siedzibie podmiotu albo w miejscu gdzie przechowywane są jego dokumenty finansowe i kadrowe. Inspektorzy, którzy pracują w dwuosobowych zespołach nie mają obowiązku uprzedzać o kontroli, a swoje czynności mogą przeprowadzać o każdej godzinie. 1. Co może kontrolować inspekcja pracy? Kontrole mają na celu ustalenie, czy w firmie przestrzegane jest prawo pracy, a zatem najczęściej dotyczą zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolowane są więc dokumenty dotyczące badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu BHP, a także pomieszczenia, w których wykonywana jest praca. Ponadto kontrola często dotyczy samego tematu stosunku pracy, czyli sposobu prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz legalności zatrudnienia. Jeśli chodzi o wynagrodzenia za pracę - inspektorzy kontrolują terminowość wypłat, sposób naliczania pensji i potrąceń, a także zasady wypłacania premii i nagród. Kontroli podlega tez czas pracy, a przede wszystkim ilość pracy w godzinach nadliczbowych. Możemy spodziewać się sprawdzenia sposobu ustalania i udzielania urlopów. Kontrole często dotyczą prawidłowości zatrudniania młodocianych, osób niepełnosprawnych oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. 2. Jakie uprawnienia ma inspekcja pracy? Inspektorzy mając swobodny wstęp na teren oraz do wszystkich pomieszczeń podmiotu mogą przeprowadzać oględziny obiektów, stanowisk pracy, maszyn, urządzeń, a także przyglądać się jak przebiegają procesy technologiczne. Ponadto mają prawo żądać od wszystkich zatrudnionych obecnie i poprzednio ustnych oraz pisemnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Inspekcja pracy może kontrolować dokumenty dotycząc budowy, przebudowy, modernizacji i uruchomienia zakładu, planów i rysunków technicznych, badań i pomiarów dotyczących produkcji. Kolejnymi dokumentami, które musimy przedstawić na żądanie inspektorów są akta osobowe i wszystkie inne dokumenty związane z wykonywaniem pracy przez pracowników.Kontrole mają na celu ustalenie, czy w firmie przestrzegane jest prawo pracy, a zatem najczęściej dotyczą zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolowane są więc dokumenty dotyczące badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu BHP, a także pomieszczenia, w których wykonywana jest praca. Ponadto kontrola często dotyczy samego tematu stosunku pracy, czyli sposobu prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz legalności zatrudnienia. Jeśli chodzi o wynagrodzenia za pracę – inspektorzy kontrolują terminowość wypłat, sposób naliczania pensji i potrąceń, a także zasady wypłacania premii i nagród. Kontroli podlega tez czas pracy, a przede wszystkim ilość pracy w godzinach nadliczbowych. Możemy spodziewać się sprawdzenia sposobu ustalania i udzielania urlopów. Kontrole często dotyczą prawidłowości zatrudniania młodocianych, osób niepełnosprawnych oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Jakie uprawnienia ma inspekcja pracy?

Inspektorzy mając swobodny wstęp na teren oraz do wszystkich pomieszczeń podmiotu mogą przeprowadzać oględziny obiektów, stanowisk pracy, maszyn, urządzeń, a także przyglądać się jak przebiegają procesy technologiczne. Ponadto mają prawo żądać od wszystkich zatrudnionych obecnie i poprzednio ustnych oraz pisemnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Inspekcja pracy może kontrolować dokumenty dotycząc budowy, przebudowy, modernizacji i uruchomienia zakładu, planów i rysunków technicznych, badań i pomiarów dotyczących produkcji. Kolejnymi dokumentami, które musimy przedstawić na żądanie inspektorów są akta osobowe i wszystkie inne dokumenty związane z wykonywaniem pracy przez pracowników.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here